Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting voor gemeente Hilversum

De gemeente Hilversum voert in samenwerking met de schoolbesturen een integraal huisvestingsplan uit voor de realisatie van nieuwe en verbeterde schoolgebouwen. De beleidsafdeling Maatschappelijke Ontwikkeling kon daar goed aanvullende inzet en expertise bij gebruiken. ICSinterim heeft als resultaat van een meervoudige aanbesteding de opdracht gekregen om deze capaciteitsvraag voor de gemeente in te vullen.