Zoeken naar de juiste balans

Fontys Hogescholen was op zoek naar een geschikte kandidaat om tijdelijk de organisatie van diverse korte termijn huisvestingstrajecten op zich te nemen.
ICSinterimmer Anne Bots bij Fontys Hogescholen.